Polityka prywatności

Właścicielerm serwisu Wrocław z przewodnikiem jest Anna Oryńska - przewodnik i pilot wycieczek.

Anna Oryńska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu oraz obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.wroclawzprzewodnikiem.pl/polityka-prywatnosci.html

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Anna Oryńska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników serwisu Wrocław z przewodnikiem.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie prenumerować newslettera oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Annę Oryńską.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

Anna Oryńska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Anna Oryńska rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio serwisu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.