Zamówienia

W zamówieniu proszę podać:

  • temat wycieczki (wybrany lub według potrzeb zamawiającego)
  • termin: data, godzina spotkania z przewodnikiem (tradycyjnie jest to hol Panoramy Racławickiej, chyba że umawiamy się inaczej)
  • liczbę i wiek uczestników oraz cechy szczególne (np. osoby niepełnosprawne, grupy mieszane językowo itp.)
  • ewentualne dodatkowe życzenia (np. zamówienie rejsu statkiem po Odrze, bilety do Panoramy Racławickiej, opery lub teatru, posiłków, noclegów, zajęć rekreacyjnych w aquaparku itp.)
  • dane potrzebne do wystawienia faktury i określenie formy płatności (gotówka, przelew na konto nr 44 1020 5226 0000 6202 0093 0776).

Uwaga: Zastrzega się prawo obciążenia zamawiającego ewentualnymi kosztami zamówionych niewykorzystanych usług.

Cennik

Jeśli nie podano innych cen (zob. aktualności» i promocje») honorarium przewodnika grupy liczącej do 40 osób wynosi:

  • 150 zł do 2 godzin
  • za każdą następną godzinę po 50zł
  • za oprowadzanie w języku rosyjskim: 2 godz. – 240 zł (60 euro), 3 godz. – 320 zł (80 euro)

Uwaga: możliwość negocjacji cen dla turystów indywidualnych, grup rodzinnych (do 10 osób).